Macko zubna klinika - logoPoisťovne

Ambulancia je zazmluvnená so všetkými zdravotnými poisťovňami.
poistovne dovera union vseobecna zdravotna

1. návšteva

Noví klienti sa objednávajú telefonicky na nimi dohodnutý presný čas. Pri prestupe klientov z inej zubnej ambulancie k nám, si musia klienti zabezpečiť výpis z evidencie, ktorý je potrebný pre evidenciu klientov cez zdravotnú poisťovňu. Klient absolvuje ako prvé vstupné vyšetrenie, ktoré zahŕňa RTG snímok (OPG alebo BTW) a konzultáciu s lekárom. V prípade, ak máte k dispozícii aktuálny RTG snímok (nie straší ako 2 roky) prineste ho prosím na vyšetrenie so sebou.

Naše služby

*ťuknutím zobrazí detaily

Stomatologické vyšetrenie Starostlivosť o váš chrup sa na našej stomatologickej klinike začína odborným vstupným vyšetrením. Jeho súčasťou je rozhovor o vašom celkovom zdravotnom stave, kontrola stavu chrupu a stavu parodontu, kontrola stavu ďasien,všetkých ústnych slizníc a taktiež následné zhotovenie rtg snímok. Na záver vás oboznámime so stavom vášho chrupu, prekonzultujeme a navrhneme možnosti ďalšieho liečenia a nájdeme optimálny časový postup, aký vám bude vyhovovať.
Záchovná stomatologia Úlohou záchovnej stomatológie je prevencia, diagnostika a liečba zubného kazu a jeho následkov. Dôležitou súčasťou našej starostlivosti je pravidelná preventívna prehliadka, počas ktorej zubný lekár zhodnotí stav vášho ústneho zdravia, vysvetlí podstatu a dôležitosť preventívnych opatrení, prípadne diagnostikuje zmeny v dutine ústnej, najčastejšie zubný kaz.
Detská stomatologia Pedostomatológia alebo detská stomatológia sa špecializuje na prevenciu, diagnostiku a terapiu od rastu prvého zuba do 18 rokov.
Stomatologická röntgenológia Röntgenologické vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrenia v stomatológii. Je dôležitou súčasťou prevencie, diagnostiky a liečby. Je indikované vždy, keď nie je možné pacienta dostatočne klinicky vyšetriť a aby sa mohol stanoviť komplexný plán liečby.
Naša klinika poskytuje 2 druhy RTG vyšetrenia: 1)Intraorálna a záhryzová snímka, ktorá zobrazuje všetky detaily zuba a jeho okolia.
2)Ortopantomogram (OPG), ktorý zobrazuje pri jednom vyšetrení obe zuboradia, alveolárne výbežky čeľustí, temporomandibulárne kĺby, nosovú a čeľustné dutiny.

V súčasnosti sa využívajú na RTG vyšetrenie prístroje s mnohonásobne nižšou dávkou žiarenia ako v minulosti.
Endodoncia Je súčasťou záchovnej stomatológie a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a terapiou zubnej drene a tkanív apikálneho parodontu. Cieľom endodontického ošetrenia je zachovať zub vo funkcii bez bolestivých klinických príznakov a zamedziť prestupu infekcie do okolitých tkanív. Na našej klinike je ošetrenie koreňových kanálikov každodennou súčasťou. Vykonáva sa rutinne za izolácie zuba kofferdamom, strojovo pomocou špecializovaných prístrojov a pod zväčšením lupovými okuliarmi a mikroskopom.
Dentoalveolárna chirurgia Dentoalveolárna chirurgia je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa zaoberá chirurgickou liečbou chorôb a traumatických stavov ústnej dutiny a chrupu. Na našej klinike sa zameriavame na jednoduché i komplikované extrakcia zubov alebo zalomených koreňov.
Protetika Protetická stomatológia sa zaoberá náhradou chýbajúcich zubov a to formou fixných náhrad (korunky, mostíky) alebo snímateľných náhrad (protézy). Plán a cena protetickej terapie sa stanoví po komplexnom vyšetrení pacienta a po vzájomnej konzultácii s lekárom.
Dentálna hygiena Hlavným cieľom dentálnej hygieny je udržať zdravé a krásne zuby po celý život.

Dentálna hygiena je súbor opatrení, ktoré majú zabrániť vzniku ochorenia na tvrdých a mäkkých tkanivách v dutine ústnej. Zaoberá sa prevenciou, liečbou a edukáciou v oblasti zdravia dutiny ústnej. Dentálna hygiena je nevyhnutným krokom pred stomatologickým ošetrením. Dentálna hygiena je špeciálny odbor zubného lekárstva, ktorý je vykonávaný po ukončení vysokoškolského vzdelania. Na vykonávanie hygieny je potrebná trpezlivosť a vybavenie, ktoré ponúkame na klinike.
Dentálna prevencia Pochopiť ako vzniká zubný kaz je najlepším spôsobom ako mu predchádzať. Cieľom dentálnej prevencie je preto naučiť deti jednoduchou a pritom účinnou metódou čistiť zuby. Náplňou sedenia dentálnej prevencie je profesionálne čistenie detských zúbkov, motivácia a inštruktáž deti na predchádzanie ochorení zubov.

Personál

*ťuknutím zobrazí detaily

Zubný lekár - MDDr. Roman Macko
MDDr. Roman Macko
Zubný lekár
Vzdelanie

Univerzita Komenského Bratislava
Lekárska fakulta, odbor zubné lekárstvo

Kurzy

Príprava na certifikát z dentoalveolárnej chirurgie

Chirurgická endodoncia, MUDr. Jiří Krug

Estetické rekonštrukcie zubov - frontálny úsek, MUDr. Ladislav Gregor

Priame rekonštrukcie zubov - laterálny úsek, MUDr. Ladislav Gregor

BB DENT Kaskády 2017, MUDr. Patrícia Husárová

Plastická chirurgia parodontu v kocke pre ZL, MUDr. Jan Streblov

Stomatologický kongres BB DENT Kaskády, MUDr. Patrícia Husárová

Odborná príprava na vykonávanie činnosti vedúcich kožiareniu, úrad radiačnej ochrany

Práca so stomatologickými röntgenovými prístrojmi, Mgr. Anna Šalátová

Interdental, MUDr. V. Graus, PhD., MPH

Neodkladná podpora životných funkcií, Ing. Michal Bahelka, MSc.

Vysokofrekvenčný prúd v stomatológii, MUDr. Jiří Nožička

Elektrochirurgia ako neoddeliteľná súčasť výkonu praktického zubného lekára

Preparácia a odtláčanie elastomérmi vo fixnej protetike

Kompozitné živice od A po Z, MUDr. Daniel Černý

Nové trendy v endodoncii, MDDr. Jana melišková

Implantácia v praxi, MUDr. Amir A. Manesh, D.D.S, MS., PhD.

Dental Sumit, MUDr. Radek Mounajjed, DDS, PhD.

New trends in modern aesthetic & restorative dentistry, Dr. Holger Gleixner

Profesionálne ošetrenie chrupu ultrazvukom a pieskovačom, Mgr. Markéta Michálková

Kongres mladých zubných lekárov, MUDr. Ján Gašič

Pulp fiction III, MUDr. Maxim Stošek

Prax

AA klinik s.r.o. - Holíč

MACKO zubná klinika, s.r.o.
od roku 2016

Zubná lekárka - MDDr. Lucia Šimorová
MDDr. Lucia Šimorová
Zubná lekárka
Vzdelanie

Univerzita Komenského Bratislava
Lekárska fakulta, odbor zubné lekárstvo

Kurzy

Seminár z čeľustnej ortopédie, Iveta Prevožňáková

Key factors for successful aligner therapy, MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH.

Seminár z čeľustnej ortopédie, Ivana Lukáčová

Dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách, Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Endodoncia nie je zložitá, MUDr. Ivan Martin ml.

Snímateľná protetika, MUDr. Radek Mounajjed, DDS., PhD.

Kompozitné rekonštrukcie , MUDr. Ladislav Gregor

Estetické kompozitné rekonštrukcie, MUDr. Ladislav Gregor

Neodkladná podpora životných funkcií, Ing. Michal Bahelka, MSc.

Stomatologický kongres BB DENT Kaskády, MUDr. Patrícia Husárová

Pedostomatológia v kocke, MUDr. Katarína Cyprichová

Kompozitné živice od A do Z, MUDr. Daniel Černý

Preparácia a odtláčanie elastomérmi vo fixnej protetike

Kompozitné živice od A do Z, MUDr. Daniel Černý

Preparácia a odtláčanie elastomérmi vo fixnej protetike

Elektrochirurgia ako neoddeliteľná súčasť výkonu praktického zubného lekára

Vyskokofrekvenčný prúd v stomatológii, MUDr. Jiří Nožička

Endodoncia I. a Endodoncia II. , MUDr. Daniel Černý

Implantácia v praxi, MUDr. Amir A. Manesh, D.D.S., MS.,PhD.

Nové trendy v endodoncii, MDDr. Jana Melišková

Advanced Implant Education Program, Sung Min Chung, DDS, PhD.

New trends in modern aesthetic & restorative dentistry, Dr. Holger Gleixner

Dental Sumit, MUDr. Radek Mounajjed, DDS., PhD.

Profesionálne ošetrenie chrupu ultrazvukom a pieskovačom, Mgr. Markéta Michálková

Anatomická preparácia a 3D plnenie koreňových kanálikov, MUDr. Maxim Stošek

Kongres mladých zubných lekárov, MUDr. Ján Gašič

Prax

MACKO zubná klinika, s.r.o.

Sunny Smile, s.r.o.

AA Klinik, s.r.o.

Dentálna hygiena - Dipl.D.H. Silvia Zavilla
Dipl.D.H. Silvia Zavilla
Dentálna hygiena
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola v Bratislave
Ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore Diplomovaná dentálna hygiena

Kurzy

Neuvedené
Neuvedené

Prax

MACKO zubná klinika, s.r.o.
od roku 2018

Dentálna preventistka - Martina Kramáriková
Martina Kramáriková
Dentálna preventistka
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Trenčín
odbor: zdravotnícky laborant

Kurzy

Kurz peventistky, Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Prax

MACKO zubná klinika, s.r.o.

Sunny Smile, s.r.o.

Všeobecná sestra - Erika Kubicová
Erika Kubicová
Všeobecná sestra
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Bratislava

Kurzy

Neuvedené
Neuvedené

Prax

Neuvedené
Neuvedené

Zdravotnícky assistent - Tamara Pavlovičová
Tamara Pavlovičová
Zdravotnícky assistent
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Kurzy

Neuvedené
Neuvedené

Prax

Neuvedené
Neuvedené

Fyzioterapeut - Miroslava Hargašová
Miroslava Hargašová
Fyzioterapeut
Vzdelanie

UCM Trnava

IFBLR Piešťany

Kurzy

Neuvedené
Neuvedené

Prax

Neuvedené
Neuvedené

Cenník

*poisťovne a priama platba

Výkon Priama platba Poisťovňa
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 15€ 0€
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 10€ 0€
Preventívna prehliadka u dospelého pacienta 15€ 0€
Preventívna prehliadka u dieťaťa (do 18 rokov) 10€ 0€
Akútne ošetrenie 11€ 0€
Konzultácia 15€ 0€
Krátky administratívny výkon 15€ 0€
Nedodržanie objednaného termínu (za každých 30min) 20€ 20€
Cielené stomatologické vyšetrenie (fókusy) 15€ 0€
Intraorálna RTG snímka 7€ 5€
Bite-wing snímka (1 strana) 8€ 6€
OPG- panoramatická snímka 20€ 0€
Mikroskop- použitie každých 30 min 15€ 15€
Použitie PRF systému 20€ 20€
VFP 10€ 10€
Vnútorné bielenie 50€ 50€
Povrchová anestézia 2€ 2€
Injekčná anestézia intraligamentárna 10€ 8€
Injekčná anestézia zvodová 10€ 8€
Extrakcia mliečneho zuba 15€ 10€
Extrakcia zuba podľa obtiažnosti 25-200€ 15-100€
Resekcia koreňového hrotu 100€ 50€
Atraumatická sutúra 10€ 10€
Intraorálna incízia dentogenného abcesu (VFP) 25€ 10€
Dekapsulácia zuba (VFP) 20€ 10€
Alveolgyl alebo Peruánsky belzam 10€ 5€
Chirurgická revízia rany 15€ 0-10€
Vybratie stehov 5€ 0€
Fotokompozitná výplň-frontálny úsek (podľa veľkosti) 35-50€ 35-65€
Fotokompozitná výplň-laterálny úsek (podľa veľkosti) 40-55€ 40-65€
Rekonštrukcia korunky-frontálny úsek 80€ 60€
Amalgámová výplň (podľa veľkosti) 25-35€ 15-30€
Skloionomérová výplň (podľa veľkosti) 35-45€ 25-35€
Hrbčeková rekonštrukcia zuba- za jeden hrbček 10€ 5€
Preendodontická dostavba (podľa veľkosti) 10-15€ 10-15€
Dočasné ošetrenie zubného kazu 10€ 0€
MTA cement 10€ 10€
Priame prekrytie 5€ 5€
Prelakovanie citlivých krčkov 8€ 8€
Pečatenie fisúr 20€ 20€
Kofferdam 5€ 5€
Otvorenie zuba, spriechodnenie koreňových kanálikov (ručne) 15€ 10€
Endodontické ošetrenie 40-80€ 25-35€
Reendodontické ošetrenie 1KK 20€ 20€
Rozšírenie a sprechodnenie 1KK 10€ 10€
Calcium hydroxid 5€ 5€
Devitalizačná vložka 5€ 5€
Chemická dezinfekcia KK 15€ 15€
Sklenený FRC čap 45€ 60€
Použitie ďalšieho skleneného čapu 20€ 20€
Dlahovanie 2 zuby 15€ 15€
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 10€ 0€
Odstránenie zubného kameňa (sextant) 8€ 6€
Odstránenie zubného kameňa-mliečny chrup 10€ 7€
Odstránenie zubného kameňa-zmiešaný chrup (6r.-10r.) 18€ 13€
Odstránenie zubného kameňa-zmiešaný chrup (11r.-15r.) 22€ 17€
Kyretáž + výplach parodontálneho vačku 10€ 10€
Detekcia plaku 5€ 5€
Fluoridácia 5€ 5€
Pieskovanie 10€ 6€
Dlaha na bielenie / za 1ks/ 40€ 40€
Domáce bielenie 80€ 80€
Opätovné nasadenie fixnej náhrady (1zub) 15€ 15€
Rozpílenie korunky 7€ 7€
Vybratie kovového koreňového čapu 15€ 15€
Kovový koreňový čap 80€ 80€
Fixná a snímateľná protetika podľa obtiažnosti po dohovore s pacientom ?€ ?€
Ambulatné bielenie za čeľusť 100€ 100€
Zavedenie implantátu (chirurgická časť) 500€ 500€
Fixácia protetickej konštrukcie na implantát 500€ 500€
Živicová dlaha pri bruxizme 80€ 80€


Kde nás nájdete

Kontaktný formulár